انتصاب سعید دبیری به عنوان رییس اداره مطالعات بحران
(۱۳۹۹/۰۲/۲۰)
چگونه چین در 9 روز بیمارسان ساخت ؟
(۱۳۹۸/۱۱/۲۱)
برگزاری چهارمین جلسه کارگروه پشتیبانی و استمرار خدمات شهری
(۱۳۹۸/۱۱/۱۵)
بررسی سامانه جامع مدیریت بحران
(۱۳۹۸/۱۱/۰۸)
استقبال از آموزشهای امداد و نجات در مدارس
(۱۳۹۸/۱۱/۰۷)
اطلاعیه آموزشی
(۱۳۹۸/۱۱/۰۷)
استمرار خدمات رسانی شهرداری شیراز
(۱۳۹۸/۱۱/۰۶)
عملیات برف روبی و یخ زدایی در محور غرب شیراز
(۱۳۹۸/۱۱/۰۶)
برگزاری دوره آموزشی پدافند غیر عامل
(۱۳۹۸/۱۰/۲۶)
با حکم شهردار شیراز سعید دبیری به عنوان عضو و دبیر کمیته دائمی پدافند غیر عامل شهرداری شیراز منصوب گردید.
(۱۳۹۸/۱۰/۲۵)
آموزش امداد و نجات در مدارس شیراز
(۱۳۹۸/۱۰/۰۴)
کارگاه آموزشی مدیریت سیلاب
(۱۳۹۸/۰۷/۲۳)
دیدار وگفت گو با نمایندگان مجموعه های داوطلب خدمت و فعالین اجتماعی
(۱۳۹۸/۰۷/۲۱)
جلسه کارگروه پشتیبانی و استمرار خدمات شهری
(۱۳۹۸/۰۷/۱۷)
پایش رودخانه خشک توسط دوربین های نظارتی
(۱۳۹۸/۰۷/۱۴)
aaa
۱ ۲ ۳ ۴