همکاران

 
ردیف نام و نام خانوادگی شغل مورد تصدی فعلی مدرک تحصیلی
1 محمدجواد شمسایی رییس اداره فوق لیسانس
2 رضا حسینی باب اناری کارشناس مطالعات فوق لیسانس
3 رادمهر هوشیار مسئول برنامه ریزی فوق لیسانس
4 محمدهادی پرار مسئول روابط عمومی- کارشناس هماهنگی و پشتیبانی  لیسانس
5 حکمت نادری مسئول امور اداری فوق دیپلم
6 محمد میرزایی    کارشناس پدافند غیر عامل فوق لیسانس
7 نورالدین استوار  مسئول امور هماهنگی و پشتیبانی  لیسانس
8 فاطمه نیک بخت کارشناس مانور و عملیات لیسانس
9 بهار پورگودرزی مسئول دفتر دیپلم
10 افشین محمودی کارشناس مانور و عملیات لیسانس
11 علیرضا فریدی کارشناس عمران لیسانس
12 مصطفی معارف کارشناس منابع انسانی لیسانس
13 جواد فلاحتی       راننده ،انبار و اموال   دیپلم
14 محمدمهدی جوکار تنگ کرمی راننده لیسانس
15 محمدرضا کامل رفیعی مقدم کارشناس دیپلم
16 هادی روستا  کارشناس دیپلم
 
 
 

منبع : اداره مطالعات بحران
۱۶۴۹
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است