همکاران

ردیف نام نام خانوادگی شغل مورد تصدی فعلی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی دانشجوی  
             
1 رضا حسینی باب اناری کارشناس مطالعات بحران فوق لیسانس شهرسازی ـ
2 محمدرضا داوریان مسئول پشتیبانی و هماهنگی فوق لیسانس عمران ـ
3 اصغر هوشیار مسئول برنامه ریزی لیسانس مدیریت اجرایی  ارشد مدیریت دانشگاه آزاد
4 مختار لطف الهی کارشناس برنامه ریزی و آموزش فوق دیپلم مدیریت ـ
5 محمدهادی پرار مسئول روابط عمومی - کارشناس پشتیبانی لیسانس مدیریت تبلیغات ـ
6 محمد بهروزی کارشناس عمران فوق لیسانس عمران  مهندسی آب -
6 نعمت اله کرمی کارشناس پشتیبانی و هماهنگی لیسانس عمران ـ
7 بهار پورگودرزی مسئول دفتر، دبیرخانه و ماشین نویسی دیپلم اقتصاد ـ
8 محمد ایزدی کارشناس الکترونیک فوق لیسانس الکترونیک ـ
9 جواد فلاحتی مسئول انبار و اموال دیپلم تراشکاری ـ
 

منبع : اداره مطالعات بحران
۱۰۲۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است