درباره مدیریت مهندس سعید دبیری 

 کارنامه خدمتی :
 
*  شهردار اشکنان فارس 
* مدیر اجرایی شهرداری شیراز 
* مدیر عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری شیراز 
* مدیر عامل سازمان پایانه های شهرداری شیراز 
*  همزمان بیش از 13 سال رئیس ستاد تسهیلات سفر شهرداری شیراز 

منبع : اداره مدیریت بحران شهرداری شیراز
۱۹۲۸
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است