همکاران

ردیف نام نام خانوادگی شغل مورد تصدی فعلی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی   
1 رحیم جوکار مدیر فوق لیسانس شهرسازی   
2 رضا حسینی باب اناری کارشناس مطالعات بحران فوق لیسانس شهرسازی   
3 محمدرضا داوریان مسئول پشتیبانی و هماهنگی فوق لیسانس عمران   
4 اصغر هوشیار مسئول برنامه ریزی لیسانس مدیریت اجرایی   
5 مختار لطف الهی کارشناس برنامه ریزی و آموزش فوق دیپلم مدیریت   
6 محمدهادی پرار مسئول روابط عمومی و کارشناس پشتیبانی لیسانس مدیریت تبلیغات   
7 نعمت اله کرمی کارشناس عمران لیسانس عمران   
8 بهار پورگودرزی مسئول دفتر، دبیرخانه و ماشین نویس دیپلم اقتصاد   
9 محمد ایزدی کارشناس الکترونیک فوق لیسانس الکترونیک   
10 جواد فلاحتی مسئول انبار و اموال دیپلم تراشکاری   
 
 
 
 

منبع : اداره مدیریت بحران شهرداری شیراز
تعداد بازدیدها : ۷۵
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است